MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
France

CNC system MELDAS

Zenon Krawczyk Mitsubishi Electric Europe B.V., Oddzial w Polsce, Krakowska 50, 32-083 Balice Tel.: +48 (0) 12 347 65 31 Fax: +48 (0) 12 630 47 01

Roboty

Marcin Kasperczyk Mitsubishi Electric Europe B.V., Oddzial w Polsce, Krakowska 50, 32-083 Balice Tel.: +48 (0) 12 347 65 36 Fax: +48 (0) 12 630 47 01

Serwo-napędy, Falowniki, PLC, Panele operatorskie, Roboty

Bartosz Jedynak Mitsubishi Electric Europe B.V., Oddzial w Polsce, Krakowska 50, 32-083 Balice Tel.: +48 (0) 12 347 65 72 Fax: +48 (0) 12 630 47 01

Serwo-napędy, PLC, Falowniki, Panele operatorskie

Wojciech Jedynak Mitsubishi Electric Europe B.V., Oddzial w Polsce, Krakowska 50, 32-083 Balice Tel.: +48 (0) 12 347 65 89 Fax: +48 (0) 12 630 47 01

Serwo-napędy, PLC, Falowniki, Panele operatorskie

Tomasz Majewski Mitsubishi Electric Europe B.V., Oddzial w Polsce, Krakowska 50, 32-083 Balice Tel.: +48 (0) 12 347 65 82 Fax: +48 (0) 12 630 47 01